DÉ UTRECHTSE MEDIATOR

JENS mediaton is gespecialiseerd in zakelijke (pre)mediation en andere vormen van alternatieve probleemoplossing (ADR), zoals: procesbegeleiding, onafhankelijk voorzitterschap en vertrouwelijk onderzoek. JENS mediation werkt met cliënten met verschillende achtergronden en afkomstig uit uiteenlopende branches. Onafhankelijkheid, integriteit en betrokkenheid staan centraal. JENS mediation begeleidt en bemiddelt bijvoorbeeld in gedoe:
  • In de arbeidsrelatie in de meest brede zin van het woord zoals onder meer: binnen samenwerkingsverbanden, teams, individuele arbeidsrelaties, medezeggenschapsrelaties en tussen medewerkers onderling;
  • Tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’ers);
  • Tussen professionals;
  • in of tussen directies, besturen, toezichthoudende organen en tussen aandeelhouders.
De werkwijze van JENS mediators is informeel, professioneel en transparant. Wij bieden een gestructureerd proces aan waarbij deelnemers zich onder meer kunnen richten op het herstellen van de dialoog mede om te bewerkstelligen dat zij weer vertrouwen krijgen in het vinden van een gezamenlijke oplossing. Dit levert partijen dan weer tijd, geld en energie op.
In het midden van de moeilijkheid ligt de kans
Albert Einstein


UTRECHTSE
MEDIATOR

Voorzitterschap

JENS mediaton is gespecialiseerd in zakelijke (pre)mediation en andere vormen van alternatieve probleemoplossing (ADR), zoals: procesbegeleiding, onafhankelijk voorzitterschap en vertrouwelijk onderzoek. JENS mediation werkt met cliënten met verschillende achtergronden en afkomstig uit uiteenlopende branches. Onafhankelijkheid, integriteit en betrokkenheid staan centraal. JENS mediation begeleidt en bemiddelt bijvoorbeeld in gedoe:
  • In de arbeidsrelatie in de meest brede zin van het woord zoals onder meer: binnen samenwerkingsverbanden, teams, individuele arbeidsrelaties, medezeggenschapsrelaties en tussen medewerkers onderling;
  • Tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’ers);
  • Tussen professionals;
  • in of tussen directies, besturen, toezichthoudende organen en tussen aandeelhouders.
De werkwijze van JENS mediators is informeel, professioneel en transparant. Wij bieden een gestructureerd proces aan waarbij deelnemers zich onder meer kunnen richten op het herstellen van de dialoog mede om te bewerkstelligen dat zij weer vertrouwen krijgen in het vinden van een gezamenlijke oplossing. Dit levert partijen dan weer tijd, geld en energie op.
In het midden van de moeilijkheid ligt de kans
Albert Einstein